Đặt mua online tác phẩm của Ayn Rand

Ayn Rand - Tiểu thuyết và triết gia

Tác phẩm của Rand nhấn mạnh các quan niệm tư tưởng về hiện thực khách quan, lý trí, chủ nghĩa vị kỷ, và chủ nghĩa tư bản tự do, trong khi tấn công những gì mà bà coi là không hợp lý và phi đạo đức của lòng vị tha, chủ nghĩa tập thể (collectivism) và chủ nghĩa cộng sản (communism).

Bà tin rằng con người phải chọn cho mình các giá trị và hành động theo lý trí; và rằng cá nhân có quyền để tồn tại vì lợi ích của chính bản thân mình, không hy sinh bản thân cho người khác hoặc người khác vì mình; và rằng không ai có quyền chiếm đoạt những gì thuộc về người khác bằng bạo lực hay lừa dối, hoặc áp đặt tiêu chuẩn đạo đức của mình lên người khác bằng bạo lực.

Tiểu thuyết hư cấu, lãng mạn

  • We the Living (Chúng ta những kẻ sống, 1936), tiểu thuyết
  • Anthem (Bài ca tư tưởng, 1938), truyện vừa
  • The Fountainhead (Suối nguồn, 1943), tiểu thuyết
  • Atlas Shrugged (Atlas vươn mình, 1957), tiểu thuyết

Mục tiêu rõ rệt của tiểu thuyết của Rand là miêu tả anh hùng của con người được lý tưởng hoá, một người có những khả năng và sự độc lập, nhưng luôn bền gan quyết chí đạt được mục đích của mình.

Ayn Rand có trái tim của một nhà văn và khối óc của một nhà triết học

Chính những tư tưởng ấy đã giúp nhà văn Ayn Rand có cái nhìn sâu sắc với cuộc đời và những trang viết của bà đã mang đến những giá trị nhân văn cao cả.

Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng giấc mơ về thiên đường và sự vĩ đại có nên chờ đợi chúng ta ở dưới đáy mộ – hay nó có thể thuộc về chúng ta ở đây và ngay bây giờ trên trái đất này.

Ayn Rand

Nhà văn & Triết gia người Mỹ